ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่นเต็ม: เล่นเกมออนไลน์อย่างคนฉลาด
คุณกำลังเช้าชมหน้าเนื้อหาข้อความล้วนของเราอยู่ คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปยังรูปแบบเต็ม ที่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม.
เล่นเกมออนไลน์อย่างคนเฉลี่ยวฉลาด
น้ำอัดลม การบริโภคแอลกอฮอล์ แล้วก็การสูบยาสูบ
ในกรุ๊ปคนแก่วัยหนุ่มวัยสาว นักเล่นเกมหนัก/บ่อยครั้งมีลักษณะท่าทางที่จะเป็นผู้ซื้อน้ำอัดลมในจำนวนมาก lucabet เมื่อเทียบกับอีกทั้งคนที่เล่นค่อย/สบายและไม่ใช่นักเล่นเกม โดย 64% ของนักเล่นเกมหนัก/บ่อยครั้งแถลงการณ์ว่ากินน้ำอัดลมมากยิ่งกว่า แก้วต่อวัน เมื่อเทียบกับ ถึง 47 รวมทั้ง 39% ในกรุ๊ปที่ไม่เป็นทางการ/ค่อย และไม่ใช่เกมเมอร์เป็นลำดับ ความไม่เหมือนในรูปร่างกลุ่มนี้ในกลุ่มเด็กเป็นใกล้นัยสำคัญทางสถิติด้วย χ2(2,N=182) = 5.02, p = 0.08 โดยได้รับแรงหนุนจากคนที่ไม่ใช่เกมเมอร์ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง (74%) ที่กล่าวว่ากินน้ำอัดลม <1 แก้วต่อวัน แม้กระนั้น ความต่างระหว่างกรุ๊ปเกมทั้งคู่มีน้อยมาก ดังสรุปใน
ในกลุ่มชนวัยรุ่น นักเล่นเกมตัวหนัก/หลายครั้งกล่าวว่าการดื่มที่เกิดอันตรายมีความถี่สูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดย 60% กล่าวว่าดื่มเครื่องดื่มมาตรฐานมากยิ่งกว่าห้าแก้วบ่อยๆทุกเดือน เมื่อเทียบกับ 50 แล้วก็ 40% สำหรับในการดื่มแบบสบายๆ/เบาๆและไม่ใช่เกมเมอร์ กรุ๊ปต่างๆเป็นลำดับ ความไม่เหมือนในรูปทรงพวกนี้มีความนัยสำคัญทางสถิติ χ2(2,345) = 6.45, p < 0.05 สำหรับเยาวชน อุบัติการณ์ของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำเหลือเกินที่จะกระทำการทดลองทางสถิติที่หนักแน่นระหว่างกรุ๊ปเกม ฉะนั้นพวกเราก็เลยสรุปได้ว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างการเล่นเกมแล้วก็การบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในเด็ก พวกเราตรวจตราความกลมกลืนระหว่างการรายงานของเด็กกับผู้ดูแลที่รายงานเกี่ยวกับการกระทำการสูบยาสูบของลูกแล้วก็การบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พวกเราจำเป็นต้องพินิจว่ามาตรการกลุ่มนี้เป็นการรายงานด้วยตัวเองซึ่งบางทีอาจมีผลต่อความถูกต้องแน่ใจของการประมาณนี้