ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย
จากคนหนึ่งถึงอีกคน - รุ่นเครื่องปริ้น

+- ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย (https://www.huaybondin.net)
+-- บอร์ด: สาระและความบันเทิง (https://www.huaybondin.net/forum-6.html)
+--- บอร์ด: Music (https://www.huaybondin.net/forum-23.html)
+--- กระทู้: จากคนหนึ่งถึงอีกคน (/thread-468488.html)จากคนหนึ่งถึงอีกคน - Iamnarak4572 - 03-31-2019

https://youtu.be/CN66_UPDQ2k