ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย
กิเลส - รุ่นเครื่องปริ้น

+- ชมรมหวยบนดินแห่งประเทศไทย (https://www.huaybondin.net)
+-- บอร์ด: สาระและความบันเทิง (https://www.huaybondin.net/forum-6.html)
+--- บอร์ด: ห้องธรรมะ (https://www.huaybondin.net/forum-15.html)
+--- กระทู้: กิเลส (/thread-993190.html)กิเลส - aglow - 06-19-2019

[Image: ptc3rea6u71K2tTuCH0-o.jpg]